Eksperter

Jacob Torfing

I mere end 200 artikler og 30 bøger har Jacob Torfing gennem de sidste 30 år analyseret den offentlige sektors udvikling med særlig fokus på betydningen af netværksstyring, samskabelse og samarbejdsdrevet innovation. I de senere år har han desuden fokuseret på nye former for styring og ledelse i netværkssamfundet. Han er professor i Politik og Institutioner på Roskilde Universitet, hvor han er forskningsleder af The Roskilde School of Governance.

Jacob Torfing Read More »

Søren Hertz

Børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz har i en årrække været inviteret ind mange steder, hvor store socialpolitiske, uddannelsesmæssige og psykiatripolitiske emner er blevet drøftet – og hvor Søren Hertz har bidraget med et særligt fokus på: Børn og unge er ikke problemet. De viser problemet.

Søren Hertz Read More »

Kurt Klaudi Klausen

Kurt Klaudi Klausen er professor i offentlig organisationsteori og ledelse ved Institut for statskundskab på Syddansk Universitet, hvor han gennem mange år har forsket i, hvad der sker med den offentlige sektor, som følge at de moderniseringsreformer og de nye krav og forventninger, der rammesætter offentlige organisation og ledelse.

Kurt Klaudi Klausen Read More »

Janne Østergaard Hagelquist

Janne Østergaard Hagelquist er grundlægger af Center for Mentalisering og arbejder med den daglige drift, udvikling og ledelse.

Janne er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision. Hun har i en årrække arbejdet med behandling af børn, unge og familier, hvor der har været omsorgssvigt, overgreb og/eller vold.

Janne Østergaard Hagelquist Read More »

Christina Abildgaard

Christina Abildgaard hjælper forældre og pædagogisk personale til at styrke relationer, skrue ned for skældud og op for selvværd hos børn.

Sammen med Erik Sigsgaard, har Christina udgivet bogen ‘I stedet for skældud – veje til at mindske og forebygge skældud’ i dagtilbud.

Christina Abildgaard Read More »

Anne Linder

Anne Linder er psykolog, forfatter og centerchef for Dansk Center for ICDP.

Anne Linder er forfatter til en lang række bøger omkring professionelt relationsarbejde- en forståelse, der integrerer positiv psykologi, udviklingspsykologi og systemisk tænkning. Bøgerne er oversat til flere sprog.

Anne Linder Read More »

Anders Fogh Jensen

Anders Fogh Jensen har skrevet en lang række bøger og er fader til flere begreber, der fatter samtiden, herunder Projektsamfundet og Pseudoarbejde. Fogh Jensen arbejder således ud fra en præmis om, at al væsentlig filosofi er livsfilosofi, og det handler for ham om at hjælpe mennesker med at tænke bedre for at leve bedre.

Anders Fogh Jensen Read More »

Connie Nissen

Connie Nissen har i over 30 år været privatpraktiserende ergoterapeut for børn og unge, hvor der er fokus på udredning af børns sensoriske og motoriske udvikling, deres evne til at foretage sund tilknytning til andre, samt deres opmærksomhed og evne til at samarbejde.

Connie Nissen Read More »

Mette Miriam Sloth

Mette Carendi hjælper store og små igennem transformationer. Hun er cand. mag i psykologi med speciale i følelser og tilknytning og er måske mest kendt i offentligheden for bogen Harmoniske Unger.

Mette Carendis kernekompetencer er arbejdet med følelserne og hun hjælpe forældre og fagfolk med at undersøge og forstå følelser.

Mette Miriam Sloth Read More »

Pernille Slot

Pernille Slot er kendt for at formidle kompliceret stof på en personlig, underholdende og jordnær måde, hvor hun tager udgangspunkt i de signaler og historier, der er i rummet.

Hun har undervist mere end 10.000 personer lige fra Børnehaveklassen til Frømandskorpset og haft 1:1 med flere end 1000 mennesker både fra Danmark, Scandinavien og Europa.

Pernille Slot Read More »

Bliv medlem og få adgang til alle videoer idag!