Mød eksperterne

Jesper Birck og Knud Hellborn

Holder nedenstående to foredrag på Foredragsdagen Børn 12. marts 2021

Når relationsarbejdet er svært

I vores arbejde med udsatte børn oplever vi tit børn, der bliver beskrevet som afvisende overfor kontakt og samspil. De opleves svære at engagere og at være decideret kravafvisende med vanskeligheder ved behovsudskydelse. Dette bringer ofte enorm frustration og til tider endda impulser til at opgive. Særligt når vi arbejder med børn, som kan have svært ved at modtage omsorg og være i samspil, kan det være vanskeligt at skabe rammer og etablere berigende- eller regulerende samspil.

  • Hvordan går vi fra frustration og afmagt til nysgerrighed og afstemt udfordring?
  • Hvordan hjælper vi børn fra selvbeskyttelse og kontrol til interaktion og oplevelse?
  • Hvordan kan vi identificere, hvad der er barrierer og hvad der er behov for hos det enkelte barn for at se på muligheder?

Der vil i foredraget, gennem analysemodeller, blive rettet fokus på, hvordan vi kan forstå, støtte og arbejde proaktivt gennem hverdagens regulerende samspil og aktiviteter. Vi vil se på, hvilken form for kontakt der virker regulerende for det enkelte barn.

Vi vil endvidere se på forandringsskabelse gennem afstemning og tilpasning af interventioner, metoder og samspil for at skabe gunstige rammer for stabilisering og udvikling hos børn og unge.

Udsatte børn og betydninger af leg

Under udviklingen og tilpasningen af EDS-R, ud fra empiri og erfaringer fra pilot afprøvning, blev vi stadig mere nysgerrige på betydningen af leg og udviklingen af kompetencer til leg. Leg er en vigtig del af menneskets udvikling. I foredraget vil Jesper Birck og Knud Hellborn først beskrive, hvilke betydninger leg har for barnets udvikling, socialisering og mentaliseringskompetencer.

Foredraget tager afsæt i, at mange af de børn vi møder, kan have svært ved at indgå i leg og aktiviteter med jævnaldrende. De kan til tider fremtræde kontrollerende og til andre tider måske dominerende eller passive med få ressourcer til at give og tage i interaktioner med de andre. Derefter vil Jesper og Knud kort præsentere leges udvikling i et udviklingssensitivt perspektiv og se på, hvilke krav lege indbefatter. Endelig vil der gennem analysemodeller være fokus på at identificere ressourcer og sårbarheder i legeudvikling samt etablering af legemiljøer med udsatte børn. Der vil være specifik fokus på den voksnes rolle. Dette skal skabe grobund for at afsøge muligheder for, hvordan man kan få disse børn med i legerelationer, opleve glæde ved deltagelse med et fravær af selvbeskyttelse og styrkelse af selvværd.

  • Legens betydning
  • Lege i et udviklingssensitivt perspektiv
  • Betydning af den voksnes rolle
  • Etablering af udviklende legemiljøer i arbejdet med udsatte børn

Knud Hellborn

Knud Hellborn er psykolog og arbejder til dagligt med undervisning, udredning, terapi og tilrettelæggelse af behandlingsforløb samt implementering af henholdsvis neuroaffektiv udviklingspsykologi og neurosekventiel tilgang som forståelsesramme på både specialområdet og almenområdet.

Han har i en årrække arbejdet med behandling af børn og unge, som har oplevet traumer, tab af relationer og/eller omsorgssvigt.

Knud er ligeledes optaget af børns følelsesmæssige udvikling og er, sammen med Susan Hart og Jesper Birck, udvikler af Emotional Development Scale, der er en vurdering af 4-12 årige børns følelsesmæssige funktioner og kompetencer. Den er designet til at udrede børns emotionelle kompetencer ud fra et udviklingsperspektiv, som kan være en del af et afsæt for en interventionsplan rettet mod barnets nærmeste emotionelle udviklingszone. Med udviklingen af EDS har ønsket været at bidrage til en øget viden om børns følelsesmæssige udvikling i samspil med deres relationelle miljø.

Knud er certificeret supervisor i Bruce Perrys udredning, Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) hos Perrys Child Trauma Academy, Houston.

Jesper Birck

Psykolog Jesper Birck er autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og klinisk psykologi.

Jesper arbejder til dagligt med rådgivning, udredning og behandling af børn og unge, særligt i forhold til anbringelsesområdet. Desuden superviserer han familiecentre, familieplejeområdet og specialinstitutioner. Han afholder kurser om udviklingen fra ”overlevelse til oplevelse” i forhold til børn og unge der har oplevet traumer eller/og omsorgssvigt. Jesper er certificeret i NMT og NME, supervisoruddannet og mentor i the neurosequential network., hvorigennem han er en del af certificereringsforløb for individer og institutioner i NM. Han er medudvikler af Emotional Development scale sammen Susan Hart og Knud Hellborn. Med udviklingen af EDS har ønsket været at bidrage til en øget viden om børns følelsesmæssige udvikling i samspil med deres relationelle miljø.

Jesper Birck og Knud Hellborn
No data was found

Mød eksperterne

På fageksperter.dk kan udvælge dig præcis dé foredrag fra præcis dé eksperter, som du synes er relevante.

Du får inspirerende og aktuelle videoer med indholdsrige og relevante lektioner leveret til din skærm af kendte danske eksperter.

Bliv medlem og få adgang til alle videoer idag!