Mød eksperterne

Jesper Birck

Holder nedenstående foredrag på Foredragsdagen Børn 2. september 2021

Jesper Birck

Psykolog Jesper Birck er autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og klinisk psykologi.

Jesper arbejder til dagligt med rådgivning, udredning og behandling af børn og unge, særligt i forhold til anbringelsesområdet. Desuden superviserer han familiecentre, familieplejeområdet og specialinstitutioner. Han afholder kurser om udviklingen fra ”overlevelse til oplevelse” i forhold til børn og unge der har oplevet traumer eller/og omsorgssvigt. Jesper er certificeret i NMT og NME, supervisoruddannet og mentor i the neurosequential network., hvorigennem han er en del af certificereringsforløb for individer og institutioner i NM. Han er medudvikler af Emotional Development scale sammen Susan Hart og Knud Hellborn. Med udviklingen af EDS har ønsket været at bidrage til en øget viden om børns følelsesmæssige udvikling i samspil med deres relationelle miljø.

Udsatte børn og betydninger af leg

Under udviklingen og tilpasningen af EDS-R, ud fra empiri og erfaringer fra pilot afprøvning, blev vi stadig mere nysgerrige på betydningen af leg og udviklingen af kompetencer til leg. Leg er en vigtig del af menneskets udvikling. I foredraget vil Jesper Birck først beskrive, hvilke betydninger leg har for barnets udvikling, socialisering og mentaliseringskompetencer.

Foredraget tager afsæt i, at mange af de børn vi møder, kan have svært ved at indgå i leg og aktiviteter med jævnaldrende. De kan til tider fremtræde kontrollerende og til andre tider måske dominerende eller passive med få ressourcer til at give og tage i interaktioner med de andre. Derefter vil Jesper kort præsentere leges udvikling i et udviklingssensitivt perspektiv og se på, hvilke krav lege indbefatter. Endelig vil der gennem analysemodeller være fokus på at identificere ressourcer og sårbarheder i legeudvikling samt etablering af legemiljøer med udsatte børn. Der vil være specifik fokus på den voksnes rolle. Dette skal skabe grobund for at afsøge muligheder for, hvordan man kan få disse børn med i legerelationer, opleve glæde ved deltagelse med et fravær af selvbeskyttelse og styrkelse af selvværd.

  • Legens betydning
  • Lege i et udviklingssensitivt perspektiv
  • Betydning af den voksnes rolle
  • Etablering af udviklende legemiljøer i arbejdet med udsatte børn

 

Jesper Birck
No data was found

Mød eksperterne

På fageksperter.dk kan udvælge dig præcis dé foredrag fra præcis dé eksperter, som du synes er relevante.

Du får inspirerende og aktuelle videoer med indholdsrige og relevante lektioner leveret til din skærm af kendte danske eksperter.

Bliv medlem og få adgang til alle videoer idag!