Mød eksperterne

Mie Storm

Mie Storm formidler om samfundsforhold, den menneskelige eksistens og kulturelle tendenser inden for familie-, institutions- og arbejdsliv. Hun afholder foredrag, kurser og events, udgiver podcasts og er klummeskribent hos Politiken. Mie Storm driver virksomheden Kulturkritisk Forum, hvor hun bedriver anvendt filosofisk kulturkritik omkring måden, vi tænker – og praktiserer omsorg på, i det hun og andre betegner ’adskillelseskulturen’. Forummet samarbejder med forskere, fagfolk, privatpersoner samt kandidatstuderende, der skriver speciale om adskillelseskulturen.
Mie Storm er uddannet cand.mag i Anvendt Filosofi. Gennem sin uddannelse og erhvervsarbejde har hun specialiseret sig i psykiske lidelser og det menneskelige sind, og har erhvervsmæssig baggrund inden for psykiatri – og asylområdet. De seneste år har Mie Storm arbejdet intensivt med hvordan kulturelle antagelser og normer transformeres til universelle sandheder, gennem den måde fagfolk, embedsmænd, politikere og borgere tænker, taler og handler på.
De ord, vi anvender, former den virkelighed, vi lever i. Mie Storm sætter fokus på hvilke ord, vi bruger til at formulere det, vi opfatter som sandheden om samfundsanliggender som fx familiepolitik, institutionalisering af småbørn, skole, erhvervsarbejde, ligestilling, børnesyn, småbørnspleje etc. Hun formidler således om alt det, vi ikke vil – men bliver nødt til at tale om.
Find Mie Storm på www.kulturkritiskforum.dk og på SoMe under @kulturkritiskforum
Foredragsdagen Børn fredag d. 12. marts 2021 vil Mie Storm holde disse to foredrag:

Daginstitutioner, adskillelse og arbejde – er der et alternativ?

I Danmark er vi vant til at undvære vores familiemedlemmer i hverdagen. Vi siger farvel til vores partner og børn om morgenen og genforenes om eftermiddagen. Det er ikke altid lykkeligt – men det er modellen, og vi betvivler den sjældent.

Men hvorfor egentlig ikke? Ved vi hvorfor vi gør som vi gør, og hvorfor vi accepterer det at være adskilte og undvære hinanden i store dele af vores liv, som værende sådan det er? Er der konsekvenser ved den massive adskillelse, vi lever under, og er vi bevidste om den pris, vi – og vores børn – risikerer at betale for vores raske trav i hamsterhjulet?
I dette foredrag stiller Mie Storm skarpt på den danske samfundsmodel, hvor over 91% af landets 1-årige er i daginstitution, 97% af landets tre-fem årige i børnehave, og den hyppigst reproducerede familiekonstellation er to fuldtidsarbejdende forældre inden for barnets første leveår.
Hvordan er det at være barn i denne kultur? Hvordan er det at være forælder i denne kultur?
I dette foredrag får du svar på om adskillelseskulturen og den massive institutionalisering af børn i Danmark kommer med en pris – og om der er et alternativ til den. Mie Storm snakker om alt det, vi ikke vil tale om ift. familieliv, institutioner og erhvervsarbejde. Hun insisterer på en bevidstgørelse omkring hvorfor vi lever, som vi gør – og om en alternativ tilværelse vil være såvel mulig som sundere. Du bliver taget med på en faglig, intuitiv og evidensbaseret rejse gennem perspektiver på forældreskab, ligestilling, institutioner, arbejde og barndom.

Daginstitutioner revurderet: Forskning og folkefortælling

Danmark er et af de lande i verden, der institutionaliserer børn allermest. Vi sender vores børn i institution tidligt i deres liv, i mange timer om ugen og i mange år af deres liv.

91% af landets 1-årige og 97% af landets tre-fem årige er i daginstitution. De er der i gennemsnit i 37-50 timer om ugen – altså mere end en fuldtidsstilling.
Det er en hel generation, der vokser op på i institutioner. Derfor er det vigtigt at vi forholder os nysgerrigt og refleksivt over for et fænomen, der reproduceres så meget, at det nu er blevet fortællingen om den naturlige barndom i Danmark.
Den systematiserede institutionalisering tog fart i 1970’erne, på baggrund af et øget behov for børnepasning, fordi flere og flere kvinder kom fuld tid på arbejdsmarkedet. I dag har daginstitutionerne imidlertid ikke kun status som børnepasning, men også som en dannende, uddannende og endda nødvendig del af det, at vokse op som borger i Danmark.
I dette foredrag sætter Mie Storm retorikken omkring institutionalisering under lup. I hvor høj grad stemmer det, vi fortæller os selv og hinanden om barndommen, forældreskabet og institutioner overens med det, vi ved fra forskning og intuitive erkendelser? Mie Storm introducerer forskning, der nuancerer debatten om daginstitutioner på en måde, der ikke er en del af jargonen i danskernes dagligdag og det brede mediebillede. Du får svar på spørgsmål omkring de mulige konsekvenser af institutionalisering, som vi ikke bryder os om at tale om. Mie Storm taler om etik, adskillelsesretorik, børnesyn og antagelser omkring små børns behov og signaler, der står i kontrast til det, videnskaben fortæller os. Måske endda også det, vi føler indeni?
Mie Storm
No data was found

Mød eksperterne

På fageksperter.dk kan udvælge dig præcis dé foredrag fra præcis dé eksperter, som du synes er relevante.

Du får inspirerende og aktuelle videoer med indholdsrige og relevante lektioner leveret til din skærm af kendte danske eksperter.

Bliv medlem og få adgang til alle videoer idag!