Det dobbelte blik

”Det dobbelte blik” handler om at se styrkerne i det særlige (og umiddelbart bekymrende/udfordrende) hos børn og unge i udsatte positioner.

Det tager afsæt i erkendelsen af, at selvom børn og unge i udsatte positioner ofte afviger fra, hvad vi opfatter som normalt og hensigtsmæssigt, så kan deres ’særlighed’ indeholde styrke- og ressourcepotential – som dog alt for ofte overses og ikke gives udviklingsmulighed.

Det dobbelte blik Read More »