Foredrag

At lede efter kompleksitet

Jesper Gregersen
Foredrag af
Jesper Gregersen

At lede efter kompleksitet

Jesper Gregersen

FAGOMRÅDE: Ledelse, Alle emner

Foredraget tager udgangspunkt i bogen “At Lede efter Kompleksitet”.

Med bogen “At lede efter kompleksitet” Har Jesper Gregersen sammen med psykolog Sune Bjørn Larsen, skrevet en bog til ledere, der ønsker at tage kompleksiteten i organisationer alvorligt – både som en ledestjerne og som et vilkår, der skal håndteres.

De er Inspireret af Ralph Staceys kompleksitetsteori, der er en stærk stemme mod New Public Management-bølgens styrings- og ledelsestænkning i den offentlige sektor. Kompleksitet beskrives både som det, der driver organisationer frem, og som noget, der opstår mellem mennesker i organisationer. I bogen tilbyder de et forfriskende blik på, hvad der egentligt sker når organisationsudvikling er præget af samarbejde og konkurrence, forudsigelighed og uforudsigelighed, klarhed og rod, magt og ydmyghed – på samme tid.

Foredraget tilbyder en konkret og anvendelig tilgang til kompleksitetstænkningen og beskriver veje til at komme overens med kompleksiteten i ledelse, så lederen hverken behøver at opgive arbejdet med planlægning og strategier eller blot må overgive sig betingelsesløst til kompleksitet. Jesper Gregersen viser, hvordan ledelse i kompleksitet handler om at tage sine erfaringer alvorligt og derved udvikle praktisk dømmekraft.

Jesper Gregersen og Sune Bjørn Larsen har udviklet bogen sammen med en lang række ledere, der gavmildt har delt både deres gode og ikke så gode erfaringer med at skabe udvikling i spændet mellem organisatoriske krav om kontrol og styring og den komplekse hverdag. Lederne har løbende kommenteret, inspireret og bidraget til bogen. Deres historier beskriver, hvordan kompleksitet opleves i det virkelige arbejdsliv.

Med afsæt i de mange dialoger og kompleksitetsteorien, peger forfatterne på fire kompleksitetskompetencer, der kan bruges til at skabe handling og til at komme overens med kompleksiteten i ledelse.

De fire kompleksitetskompetencer er:

  • Accept
  • Deltagelse
  • Refleksivitet
  • Responsivitet

Bogen giver eksempler på, hvordan disse kan bruges, og hvordan du som leder kan udvikle kompetencerne og dermed din praktiske dømmekraft i din daglige ledelse.

40 min

 

Filer til download
Group 8Created with Sketch.

Kun for medlemmer

Køb abonnement eller pay per view og få adgang
til at downloade præsentationen

Mød eksperterne

Jesper Gregersen

Som organisationspsykologisk specialist er Jesper Gregersen optaget af den kompleksitet der opstår, når mennesker i forsøget på at skabe resultater skal koordinere, samarbejde og forhandle om den bedste måde at udføre deres arbejde på.
Det er et perspektiv Jesper har udfoldet i bogen, ”At lede efter kompleksitet - når ledere tager deres erfaringer alvorligt”. Bogen giver med afsæt i lederes egne beskrivelser, bud på nogle pejlemærker til at navigere i komplekse situationer. Bogen er et opgør med en forståelse af ledelse som et individuelt foretagende til at se ledelse som først og fremmest relationelt. Det betyder at ledelse, altid vil være præget af en grad af uforudsigelighed, usikkerhed og sårbarhed. At lede efter kompleksitet handle om hvordan ledelse netop opstå i vivaret mellem mange forskellige intentioner, ønsker og dagsordner.

Jesper har i sit virke som selvstændig organisationspsykologisk specialist gennem de sidste 15 år arbejdet med både offentlige og private virksomheder om, at kunne navigere mere ressourcefuldt i kompleksitet.

Jesper er cand.mag. i uddannelsesforskning og psykologi og forfatter til en række bøger og artikler om:

Kompleksitet i ledelse og organisationsudvikling
Pædagogisk udvikling
Relationskompetencer
Ledelse baseret på relationer

Se mere på www.jespergregersen.org
Jesper Gregersen

Foredrag

Alle Foredrag af Jesper Gregersen

Bliv medlem og få adgang til alle videoer idag!