Foredrag

Børns Livsduelighed

A group of happy children of boys and girls run in the Park on the grass on a Sunny summer day . The concept of ethnic friendship, peace, kindness, childhood.
Foredrag af
Anne Linder

Børns Livsduelighed

Anne Linder

FAGOMRÅDE: Børn, Alle emner

Uanset hvilken pædagogisk ”setting” der er tale om, drejer det professionelle relationsarbejde sig om at understøtte et andet menneskes læring, trivsel og udvikling. Denne erkendelse indebærer at det professionelle relationsarbejde altid bliver et spørgsmål om livsduelighed.

Begrebet livsduelighed, udspringer af en psykologiske resiliensforståelse og betyder oprindeligt elasticitet og referer til evnen til at kunne vende tilbage til sin oprindelige form efter at have været udsat for stressende faktorer.

Når børn og unge mennesker søger at finde fodfæstet som selvstændige og succesfulde borgere i en verden der konstant forandrer sig, er de nødt til at have de nødvendige færdigheder og kompetencer til at nå deres mål på en måde, der tjener dem selv og det store fællesskab. De skal kunne indgå i relationelle forhold og have modet og lysten til at gå efter deres mål, også i selvom de møder modgang og set-backs. Derfor et tumlingen en god metafor for begrebet livsduelighed. At ”du i livet” kræver grundlæggende en positiv selvforståelse. Der består af både: Selvværd, selvtillid og selvkontrol.

  • Selvværd. Styrker ”jeg er”. Selvværdet er den forståelsesmatrix, som vi bruger til at vurdere, hvilken værdi vi har for os selv og andre. Sundt selvværd er en emotionel vaccinering mod psykologisk skrøbelighed.
  • Selvtillid. Styrker ”jeg kan”. Selvtilliden handler om at have tillid til sine egne evner og handlinger. Selvtillid er den forståelsesmatrix, som barnet vurderer sine kompetencer og handlinger igennem. Sund selvtillid er en vaccinering mod handlingslammelse.
  • Selvkontrol. Styrker ”jeg har tillid”. Selvkontrol er den forståelsesmatrix, som vi bruger til at efterleve de sociale spilleregler og udvikle sociale kompetencer. God selvkontrol er en vaccinering mod social eksklusion.

Videoen giver et indblik i hvordan man som professionel kan forstå og arbejde med begrebet livsduelighed.

46 min.

Anne Linder har også foredraget Professionel Relationskompetence

Filer til download
Group 8Created with Sketch.

Kun for medlemmer

Køb abonnement eller pay per view og få adgang
til at downloade præsentationen

Mød eksperterne

Anne Linder

Anne Linder er psykolog, forfatter og centerchef for Dansk Center for ICDP.

Anne Linder er forfatter til en lang række bøger omkring professionelt relationsarbejde- en forståelse, der integrerer positiv psykologi, udviklingspsykologi og systemisk tænkning. Bøgerne er oversat til flere sprog.

Anne Linder var med til at indføre ICDP i Danmark og er udover sin funktion som centerchef kontaktperson for ICDP Norden.

Anne Linder underviser en lang række fagpersoner i professionelt relationsarbejde:

  • lærere og pædagoger

  • personalet på PPR- kontorer

  • sagsbehandlere i børne- og familieafdelinger

  • behandlingsinstitutioner

  • familieplejekonsulenter

  • plejefamilier

  • sundhedsplejersker m.fl.


ICDP er en forkortelse for International Child Development Program
Anne Linder

Foredrag

Alle Foredrag af Anne Linder

Bliv medlem og få adgang til alle videoer idag!