Foredrag

Det dobbelte blik

Hanne Warming
Foredrag af
Hanne Warming

Det dobbelte blik

Hanne Warming

FAGOMRÅDE: Børn, Alle emner

”Det dobbelte blik” handler om at se styrkerne i det særlige (og umiddelbart bekymrende/udfordrende) hos børn og unge i udsatte positioner.

Det tager afsæt i erkendelsen af, at selvom børn og unge i udsatte positioner ofte afviger fra, hvad vi opfatter som normalt og hensigtsmæssigt, så kan deres ’særlighed’ indeholde styrke- og ressourcepotential – som dog alt for ofte overses og ikke gives udviklingsmulighed.

Foredraget er baseret på et femårigt udviklings- og forskningsprojekt, hvor vi undersøgte og afprøvede, hvordan man blive bedre til at få øje på samt understøtte dette styrke- og ressourcepotentiale, samtidig med at man også tager hånd om sårbarheden ved deres ’særlighed’.

I foredraget Introducerer jeg til ”Det dobbelte blik”, herunder til hvilken forskel det har gjort for børn, unge og fagprofessionelle. Foredraget giver indblik i såvel teorierne bag, som metoder der kan igangsætte og understøtte at arbejde med ”Det dobbelte blik”.

Derudover kommer jeg også ind på, hvilke målgrupper, det kan bruges til, samt hvordan det kan anvendes som fælles tredje i tværprofessionelt samarbejde.

Afslutningsvis skitserer jeg hvordan man rent praktisk kan komme i gang.

Foredraget kan bruges af den faglige ledelse som afsæt for refleksioner, beslutning og planlægning af, om og hvordan man vil arbejde med mindsettet, såvel som et afsæt for præsentation heraf for personale, politikere, bestyrelser og lignende.

45 min

Filer til download
Group 8Created with Sketch.

Kun for medlemmer

Køb abonnement eller pay per view og få adgang
til at downloade præsentationen

Mød eksperterne

Hanne Warming

Hanne Warming er sociolog og professor ved Roskilde Universitet, hvor hun forsker i socialt og pædagogisk arbejde med børn og unge.

Hun har blandt andet har skrevet bøgerne ”Børneperspektiver – børn som ligeværdige medspillere i socialt og pædagogiske arbejde”, ”Barnet mellem to familier”, ”Har andre plejebørn det som mig”, ”Tillid i socialt og pædagogisk arbejde med børn og unge” samt ”Det dobbelte blik”.

Hanne Warming er desuden tidligere medlem af Børnerådet, og har deltaget som ekspert i forskellige rådgivende organer for EU, styrelser, kommuner, frivillige og private organisationer på børn- og ungeområdet, og har siddet i en række bestyrelser, f.eks. Børns Vilkår, Danner og DAV, og pt. Joannahuset – et krisecenter for børn og unge.

Hanne Warmings forskning foregår ofte i et tæt samarbejde med praksisfeltet, ligesom hun gerne holder foredrag og faciliterer fagprofessionel udvikling, f.eks. relateret til børnesyn og børneperspektiv, inddragelse af børn og unge, dannelse, tillid og anerkendelse, samt det dobbelte blik (se www.saerlig.ruc.dk). Det er netop i det tætte samspil med praksisfeltet, at hendes forskning inspireres, får mening, retning og betydning. Det er derfor også deltagernes erfaringer, reaktioner og indspil, der giver foredrag og undervisning liv og dybere kvalitet. Det betyder dog ikke, at online foredrag ikke kan noget – de kan bare noget andet.
Hanne Warming

Foredrag

Alle Foredrag af Hanne Warming

Bliv medlem og få adgang til alle videoer idag!