Foredrag

Børn med utilstrækkelig sanseintegration og de udfordringer, der følger

FAGOMRÅDE: Børn, Alle emner

Foredraget har fokus på hvordan og hvorfor børn, der har udfordringer med at tolke, tolerere og handle på sensoriske stimuli kan være svære at forstå.

Sanseintegration, sensorisk bearbejdning og sansemotorik præger og påvirker børns udvikling og når der er tale om utilstrækkelig sanseintegration giver det børn og unge udfordringer i hverdagens gøremål.

Det vil fremgå tydeligt, hvordan nogle børns reaktioner overfor stimuli er så følsomme og/eller så nedsatte, at deres hverdage er præget af disse forhold. Dette gælder både indenfor deres humør, adfærd, læring og kontakt til andre.

Deres helt måde at opfatte, tolke og forholde sig til sensoriske stimuli, kan være benspænd for disse børns samspil med andre, da deres reaktioner ofte er uforståelige.

Med konkrete eksempler beskrives det, hvordan det kan se ud, når børn reagerer med lav tolerance eller høj tolerence overfor sensoriske stimuli. Ligesom det beskrives, hvad forsinkede reaktioner på sensoriske stimuli kan medføre af uro og manglende trivel hos børn.

Foredraget er relevant for alle. Men især for voksne, som arbejder med børn i dagtilbud, skole og plejefamilier samt for pårørende til børn, som handler anderledes end de fleste på stimuli.

Foredraget beskriver sanseintegrations vigtige formål, nemlig at vi alle kan opfatte og reagere hensigtsmæssigt overfor sensoriske stimuli, både stimuli som kommer fra egen krop og stimuli, som kommer fra omgivelserne.

Foredraget inddrager hvordan sensoriske stimuli og motorik er forbundet.

At alles hjerner er brugsafhængige omtales og begrundes ligesom børn og unges behov for social interaktion vil fremstå tydeligt.

79 min

Connie Nissen har også foredraget Sanseintegration og dens betydning for børn og unge

Filer til download
Group 8Created with Sketch.

Kun for medlemmer

Køb abonnement eller pay per view og få adgang
til at downloade præsentationen

Mød eksperterne

Connie Nissen

Connie Nissen har i over 30 år været privatpraktiserende ergoterapeut for børn og unge, hvor der er fokus på udredning af børns sensoriske og motoriske udvikling, deres evne til at foretage sund tilknytning til andre, samt deres opmærksomhed og evne til at samarbejde.

Connie afholder kurser og foredrag om arbejdet med sansemotorik, sanseintegration og børns evne til kropslig kontrol i både ind- og udland.

Connie Nissen blev i 2017 internationalt certificeret Theraplay® specialist.

Hverdagens praksis er altid i fokus med mange eksempler på genkendelige vanskeligheder hos børn, som har det svært med samspil, og som bearbejder sanseindtryk anderledes end de fleste.

Connie kommer med mange forslag til hvad voksne kan gøre af forskel for disse børn.
Connie Nissen

Foredrag

Alle Foredrag af Connie Nissen

Bliv medlem og få adgang til alle videoer idag!