Foredrag

Decentralisering og Verden vendt på hovedet

Kurt Klaudi Klausen
Foredrag af
Kurt Klaudi Klausen

Decentralisering og Verden vendt på hovedet

Kurt Klaudi Klausen

FAGOMRÅDE: Ledelse, Alle emner

Når situationer er komplicerede, og der hersker flertydighed og usikkerhed, som kræver et godt kendskab til omstændighederne og en reaktion på tilfældighederne kan man ikke styre fra centralt hold. I situationer præget af kaos og lav grad af forudsigelighed er det tværtimod nødvendigt at kunne tage bestik af situationen, og træffe beslutninger på baggrund af sund fornuft forankret indsigt og situationsfornemmelse, en fornemmelse der nødvendigvis må være situationsbestemt.

Illusionen i megen styrings- og ledelsestænkning er imidlertid, at det kan lade sig gøre at styre store systemer fra centret ved at generere data, som kan gennemlyse dem ned i mindste detalje og ved at udstikke generelle regler og retningslinjer, som decentrale ledere og medarbejdere så forventes at følge.

Men det er omvendt klart, at decentralisering kræver, at man fra centralt hold har tillid til, at man kan overlade ansvaret til andre. Det er der imidlertid al mulig grund til at have tillid til i et land som Danmark, hvor vi generelt set har ikke blot loyale decentrale ledere og medarbejdere, men også kompetente ledere og medarbejdere, som godt ved, hvad der skal til, og hvad der virker i situationen.

Tre forhold skal være på plads for at det kan lade sig gøre. De drejer sig om mål og rammer. Det afgørende for at kunne decentralisere ansvar og beslutningstagning til lavere niveauer af ledere og medarbejdere er:

  1. at målene er klare
  2. at opgaven er veldefineret
  3. at der er et tilstrækkeligt råderum at manøvrere i

Hvis decentrale ledere og medarbejdere kender målene og opgaven kan det lade sig gøre at ’manøvrere’ i situationen (auftragstaktik eller mission command).

Jeg siger ikke, at der ikke skal være nogen der ’skærer igennem’ og bestemmer retningen: det er topledelsens ansvar.

Det man vinder ved at ’vende verden på hovedet’ og decentralisere ansvaret til ledere og medarbejdere er, at styrke motivationen hos dem der har fået tildelt tilliden og ansvaret, at sikre retvise og realistiske beslutninger, og at styrke den decentrale dynamik og nytænkning.

Det er overvejende sandsynligt, at der er et stort uudnyttet potentiale af energi og gode ideer knyttet til at involvere medarbejderne mere end det nu er tilfældet. Det kan ske i alle mulige sammenhænge, herunder også gennem en mere aktiv og bevidst brug af MED- og SU-systemer.

Selv komplicerede forhold vedr. nedskæringer og strategiske beslutninger bør forankres decentralt så man undgår det, der præger de fleste arbejdspladser, nemlig manglende kendskab til overordnede strategier, hykleri og dekobling mellem det man siger og det man gør.

Koblingen mellem top og bund kan også faciliteres af flere hybridledere, som med dobbelt legitimitet og ved at tale både magtens og faglighedens sprog kan bygge broen mellem centralt og decentralt og dermed være med til at vende verden på hovedet.

19 min

Filer til download
Group 8Created with Sketch.

Kun for medlemmer

Køb abonnement eller pay per view og få adgang
til at downloade præsentationen

Mød eksperterne

Kurt Klaudi Klausen

Kurt Klaudi Klausen er professor i offentlig organisationsteori og ledelse ved Institut for statskundskab på Syddansk Universitet, hvor han gennem mange år har forsket i, hvad der sker med den offentlige sektor, som følge at de moderniseringsreformer og de nye krav og forventninger, der rammesætter offentlige organisation og ledelse.

Mange af de lederuddannelser som er udbudt på SDU og møntet på det offentlige har Kurt Klaudi Klausen været med til at skabe sammen med gode kolleger, det gælder bl.a. MPM, FMOL og MPQM. Han var også ansvarlig for at udvikle den første diplomuddannelse i ledelse møntet på ledere i sundhedsvæsenet. Det skete i et samarbejde med det daværende Fyns Amt og Vejle Amt. I det hele tage er meget af Kurt Klaudi Klausens virke præget af tværgående samarbejder.

Empirisk har fokusset i hans forskning været på udviklingen i kommuner og regioner, hvor han eksempelvis har fulgt tilblivelse af de nye kommuner og regioner med og efter Strukturreformen (den anden store kommunalreform). Kurt Klaudi Klausens speciale er strategisk ledelse i det offentlige, men hans forskning og undervisning drejer sig i virkeligheden om alle mulige aspekter af offentlig ledelse.

Kurt Klaudi Klausen har siddet med i et utal af bestyrelser, tænketanke og advisory boards, og er pt. formand for bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi. Han sidder med i advisory board for Forum for fremtidens offentlige styring og ledelse, og er danske universiteters repræsentant i udvalget, som skal vurdere de offentlige lederuddannelser, nedsat under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Kurt Klaudi Klausens seneste bøger drejer sig om offentlige styringsparadigmer, strategisk ledelse i det offentlige samt decentralt lederskab.

I bogen Verden vendt på hovedet. Decentralt offentligt lederskab.  Syddansk Universitetsforlag 2019 argumenterer Kurt Klaudi Klausen bl.a. for betydningen af at decentralisere ansvar til ledere og medarbejdere og for en mere humanistisk tilgang til livet i offentlige organisationer.

I bogen Strategisk ledelse på mange arenaer i virksomheder, frivillige og offentlige organisationer Syddansk Universitetsforlag 2020 tematiserer han tilsvarende, hvad det betyder at få sjælen og følelserne med i strategiarbejdet. Det sker bl.a. ved at tematisere relationen mellem organisationers sjæl, identitet og image.

Professor Kurt Klaudi Klausen slår i sine foredrag til lyd for, at vi ’Vender verden på hovedet’ og giver mere ansvar til decentrale ledere og medarbejdere. Det kan vi roligt gøre, så længe der er klare mål og opgaver er veldefinerede, og det kan vi roligt gøre, så længe der er tale om kompetente og loyale medarbejdere. Han argumenterer endvidere for, at dyder og dannelse er en forudsætning for at kunne adressere de følelser, der rører sig på arbejdspladsen og for at få sjælen med under de stadige forandringer, som vi løbende må tilpasse os.
Kurt Klaudi Klausen

Foredrag

Alle Foredrag af Kurt Klaudi Klausen

Bliv medlem og få adgang til alle videoer idag!