Foredrag

Om dyder og dannelse i moderne lederskab

Kurt Klaudi Klausen
Foredrag af
Kurt Klaudi Klausen

Om dyder og dannelse i moderne lederskab

Kurt Klaudi Klausen

FAGOMRÅDE: Ledelse, Alle emner

Det er ikke normalt at lægge vægt på humanistiske værdier såsom dyder og dannelse, når vi taler om moderne ledelse. Man det bør vi i virkeligheden lægge meget mere vægt på fremover, hvis vi skal sikre, at der er legitimitet om ledelse såvel som om det, virksomheder, frivillige og offentlige organisationer foretager sig.

Et troværdigt lederskab må forankres i dyder såsom retskaffenhed, ydmyghed og tolerance. Fornemmelsen for hvilke dyder der vil blive anerkendt blandt medarbejdere og samarbejdspartnere afhænger ikke blot af, hvorvidt man i almindelighed er et ordentligt menneske. Hvis man skal kunne opføre sig anstændigt og træffe retvisende beslutninger, må man kunne fornemme og kende forskel på, hvad der er passende og upassende – eller om man vil, hvad der er rigtigt og forkert. Denne kundskab bygger i almindelighed på opdragelse, erfaring og uddannelse og kan opsamles i det, vi kan kalde for dannelse.

Ofte er situationer præget af flertydighed og begrænset viden på en måde, så der både skal manøvreres mellem flere hensyn og træffes beslutninger på ufuldstændige grundlag, hvor principper bliver afgørende. Dermed bliver klassiske dyder og dannelse såsom viden om etik og moral til moderne ledelsesredskaber og værdifulde pejlemærker, når ledere står i strategiske og andre ledelsesmæssige dilemmaer og er tvunget til efterfølgende at begrunde deres beslutninger og kommunikere på en overbevisende måde. Den ekspressive organisation lever så at sige af, at ledere evner at manøvrere og kommunikere imellem flertydighed og dilemmaer.

Dannelse er også en forudsætning for at kunne have det følelsesmæssige, intellektuelle og åndelige overskud, der skal til for at hvile i sig selv, og for at have viljen og evnen til at dele magten, dvs. til at invitere andre ind i sit ledelsesrum. Dannelse bliver dermed en forudsætning for at kunne involvere og delegere.

For mig er der ingen tvivl om, at dyder og dannelse hos en leder vil høres og spørges viden om, og at det er forudsætningen for at kunne skabe gode arbejdsplader og samarbejdsrelationer.

16 min

Mød eksperterne

Kurt Klaudi Klausen

Kurt Klaudi Klausen er professor i offentlig organisationsteori og ledelse ved Institut for statskundskab på Syddansk Universitet, hvor han gennem mange år har forsket i, hvad der sker med den offentlige sektor, som følge at de moderniseringsreformer og de nye krav og forventninger, der rammesætter offentlige organisation og ledelse.

Mange af de lederuddannelser som er udbudt på SDU og møntet på det offentlige har Kurt Klaudi Klausen været med til at skabe sammen med gode kolleger, det gælder bl.a. MPM, FMOL og MPQM. Han var også ansvarlig for at udvikle den første diplomuddannelse i ledelse møntet på ledere i sundhedsvæsenet. Det skete i et samarbejde med det daværende Fyns Amt og Vejle Amt. I det hele tage er meget af Kurt Klaudi Klausens virke præget af tværgående samarbejder.

Empirisk har fokusset i hans forskning været på udviklingen i kommuner og regioner, hvor han eksempelvis har fulgt tilblivelse af de nye kommuner og regioner med og efter Strukturreformen (den anden store kommunalreform). Kurt Klaudi Klausens speciale er strategisk ledelse i det offentlige, men hans forskning og undervisning drejer sig i virkeligheden om alle mulige aspekter af offentlig ledelse.

Kurt Klaudi Klausen har siddet med i et utal af bestyrelser, tænketanke og advisory boards, og er pt. formand for bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi. Han sidder med i advisory board for Forum for fremtidens offentlige styring og ledelse, og er danske universiteters repræsentant i udvalget, som skal vurdere de offentlige lederuddannelser, nedsat under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Kurt Klaudi Klausens seneste bøger drejer sig om offentlige styringsparadigmer, strategisk ledelse i det offentlige samt decentralt lederskab.

I bogen Verden vendt på hovedet. Decentralt offentligt lederskab.  Syddansk Universitetsforlag 2019 argumenterer Kurt Klaudi Klausen bl.a. for betydningen af at decentralisere ansvar til ledere og medarbejdere og for en mere humanistisk tilgang til livet i offentlige organisationer.

I bogen Strategisk ledelse på mange arenaer i virksomheder, frivillige og offentlige organisationer Syddansk Universitetsforlag 2020 tematiserer han tilsvarende, hvad det betyder at få sjælen og følelserne med i strategiarbejdet. Det sker bl.a. ved at tematisere relationen mellem organisationers sjæl, identitet og image.

Professor Kurt Klaudi Klausen slår i sine foredrag til lyd for, at vi ’Vender verden på hovedet’ og giver mere ansvar til decentrale ledere og medarbejdere. Det kan vi roligt gøre, så længe der er klare mål og opgaver er veldefinerede, og det kan vi roligt gøre, så længe der er tale om kompetente og loyale medarbejdere. Han argumenterer endvidere for, at dyder og dannelse er en forudsætning for at kunne adressere de følelser, der rører sig på arbejdspladsen og for at få sjælen med under de stadige forandringer, som vi løbende må tilpasse os.
Kurt Klaudi Klausen

Foredrag

Alle Foredrag af Kurt Klaudi Klausen

Bliv medlem og få adgang til alle videoer idag!