Foredrag

Sjælen, troen, håbet og følelserne i organisationer

Kurt Klaudi Klausen
Foredrag af
Kurt Klaudi Klausen

Sjælen, troen, håbet og følelserne i organisationer

Kurt Klaudi Klausen

FAGOMRÅDE: Ledelse, Alle emner

Det er ikke normalt at tale om, at organisationer har en sjæl og ej heller at tale om tro, håb og følelser i organisationer, men dermed tager vi i virkeligheden grusomt fejl af, hvad det er, der er afgørende for at få moderne organisationer til at være ordentlige og velfungerende (herunder produktive og effektive) arbejdsplader. Vi forstår heller ikke til fulde, hvad der er på spil i vores tid, dvs. hvor fundamentalt det er, når vi går på akkord med en virksomheds, en frivillig eller offentlig organisations organisatoriske DNA.

Det er med andre ord nødvendigt, at vi vender os imod humanistiske spørgsmål og værdier, hvis vi som ledere skal håndtere de moderne udfordringer. Eksempelvis er det helt afgørende, at både ledere og medarbejdere tror på missionen, på at virksomheden, den frivillige eller offentlige organisation har en eksistensberettigelse og gør en positiv forskel.

Problemet er, at vi i en tid med store forandringer og fordringer om evig fleksibel tilpasning har svært ved at få sjælen med. Det gælder både for ledere og medarbejdere og det gælder for virksomheder, frivillige og offentlige organisationer, at de kan have svært ved at få sjælen med i arbejdet og i forandringsprocessen. Det kan gå ud over det psykiske arbejdsmiljø og det kan være ødelæggende for organisationens image og legitimitet.

Når medarbejdere og ledere føler, at de går på akkord med fagligheden og må bøje principperne, strider det imod den faglige etik, værdigrundlaget og de principper, man ønsker at blive vurderet på. På individniveau kan det være med til at skabe stress og på organisationsniveau kan det udstille skizofreni og hykleri.

Det er under alle omstændigheder et ledelsesmæssigt ansvar at håndtere sådanne udfordringer på en ordentlig og anstændig måde, og det kan kun gøres ved at tage følelserne alvorligt og adressere dem.

Følelserne er jo sjælens spejl og rummer underretninger fra det organisatoriske ubevidste, om at der er noget alvorligt på spil. Hvis det organisatoriske DNA anfægtes og følelserne bliver store må de adresseres ved at søge dialog og meningsskabelse, så troen på betydningen og nødvendigheden af det, der gøres kan genetableres og håbet om en bedre fremtid vækkes.

Den der på en ordentlig måde taler til følelserne, taler til sjælen, nærer troen på og vækker håbet om en bedre fremtid.

17 minutter

Filer til download
Group 8Created with Sketch.

Kun for medlemmer

Køb abonnement eller pay per view og få adgang
til at downloade præsentationen

Mød eksperterne

Kurt Klaudi Klausen

Kurt Klaudi Klausen er professor i offentlig organisationsteori og ledelse ved Institut for statskundskab på Syddansk Universitet, hvor han gennem mange år har forsket i, hvad der sker med den offentlige sektor, som følge at de moderniseringsreformer og de nye krav og forventninger, der rammesætter offentlige organisation og ledelse.

Mange af de lederuddannelser som er udbudt på SDU og møntet på det offentlige har Kurt Klaudi Klausen været med til at skabe sammen med gode kolleger, det gælder bl.a. MPM, FMOL og MPQM. Han var også ansvarlig for at udvikle den første diplomuddannelse i ledelse møntet på ledere i sundhedsvæsenet. Det skete i et samarbejde med det daværende Fyns Amt og Vejle Amt. I det hele tage er meget af Kurt Klaudi Klausens virke præget af tværgående samarbejder.

Empirisk har fokusset i hans forskning været på udviklingen i kommuner og regioner, hvor han eksempelvis har fulgt tilblivelse af de nye kommuner og regioner med og efter Strukturreformen (den anden store kommunalreform). Kurt Klaudi Klausens speciale er strategisk ledelse i det offentlige, men hans forskning og undervisning drejer sig i virkeligheden om alle mulige aspekter af offentlig ledelse.

Kurt Klaudi Klausen har siddet med i et utal af bestyrelser, tænketanke og advisory boards, og er pt. formand for bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi. Han sidder med i advisory board for Forum for fremtidens offentlige styring og ledelse, og er danske universiteters repræsentant i udvalget, som skal vurdere de offentlige lederuddannelser, nedsat under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Kurt Klaudi Klausens seneste bøger drejer sig om offentlige styringsparadigmer, strategisk ledelse i det offentlige samt decentralt lederskab.

I bogen Verden vendt på hovedet. Decentralt offentligt lederskab.  Syddansk Universitetsforlag 2019 argumenterer Kurt Klaudi Klausen bl.a. for betydningen af at decentralisere ansvar til ledere og medarbejdere og for en mere humanistisk tilgang til livet i offentlige organisationer.

I bogen Strategisk ledelse på mange arenaer i virksomheder, frivillige og offentlige organisationer Syddansk Universitetsforlag 2020 tematiserer han tilsvarende, hvad det betyder at få sjælen og følelserne med i strategiarbejdet. Det sker bl.a. ved at tematisere relationen mellem organisationers sjæl, identitet og image.

Professor Kurt Klaudi Klausen slår i sine foredrag til lyd for, at vi ’Vender verden på hovedet’ og giver mere ansvar til decentrale ledere og medarbejdere. Det kan vi roligt gøre, så længe der er klare mål og opgaver er veldefinerede, og det kan vi roligt gøre, så længe der er tale om kompetente og loyale medarbejdere. Han argumenterer endvidere for, at dyder og dannelse er en forudsætning for at kunne adressere de følelser, der rører sig på arbejdspladsen og for at få sjælen med under de stadige forandringer, som vi løbende må tilpasse os.
Kurt Klaudi Klausen

Foredrag

Alle Foredrag af Kurt Klaudi Klausen

Bliv medlem og få adgang til alle videoer idag!