Inddragelse af børn og unge – hvorfor og hvordan?

Foredraget kan bruges af den faglige ledelse som afsæt for refleksioner, beslutning og planlægning af, om og hvordan man vil sætte ind i forhold til arbejdet med inddragelse af børns og unges perspektiver, såvel som et afsæt for præsentation heraf for politikere, bestyrelser og lignende. Ligeledes kan det bruges som ’startskud’, når en institution eller personalegruppe skal i gang med/videreudvikle deres inddragelsespraksis.

Inddragelse af børn og unge – hvorfor og hvordan? Read More »