Emne: Børn

Børns livsduelighed

Nyheder

Anne Linder, der var med til at indføre ICDP i Danmark, giver et indblik i, hvordan man som professionel kan forstå og arbejde med begrebet livsduelighed.

Anne Linder er psykolog og centerchef for Dansk Center for ICDP (International Child Development Program). En lang række af Anne Linders bøger om professionelt relationsarbejde- en forståelse, der integrerer positiv psykologi, udviklingspsykologi og systemisk tænkning. er oversat til adskillige sprog.

Begrebet livsduelighed, udspringer af en psykologiske resiliensforståelse og betyder oprindeligt elasticitet og referer til evnen til at kunne vende tilbage til sin oprindelige form efter at have været udsat for stressende faktorer.

Se foredraget om Børns Livsduelighed her

Her introducerer Anne Linder selv foredaget om Livsduelighed:

Anne Linder introducerer sit foredrag om Børns Livsduelighed

Selvværd, selvtillid og selvkontrol

  • Sundt selvværd er en emotionel vaccinering mod psykologisk skrøbelighed.
  • Sund selvtillid er en vaccinering mod handlingslammelse.
  • God selvkontrol er en vaccinering mod social eksklusion.

Uanset hvilken pædagogisk ”setting” der er tale om, drejer det professionelle relationsarbejde sig om at understøtte et andet menneskes læring, trivsel og udvikling. Denne erkendelse indebærer at det professionelle relationsarbejde altid bliver et spørgsmål om livsduelighed.

Når børn og unge mennesker søger at finde fodfæstet som selvstændige og succesfulde borgere i en verden der konstant forandrer sig, er de nødt til at have de nødvendige færdigheder og kompetencer til at nå deres mål på en måde, der tjener dem selv og det store fællesskab. De skal kunne indgå i relationelle forhold og have modet og lysten til at gå efter deres mål, også i selvom de møder modgang og set-backs.

Anne Linder underviser fagpersoner i professionelt relationsarbejde. Det er typisk lærere og pædagoger, personalet på PPR- kontorer, sagsbehandlere i børne- og familieafdelinger, behandlingsinstitutioner, familieplejekonsulenter, plejefamilier, sundhedsplejersker m.fl.

Se alle foredrag med Anne Linder

Fageksperter.dk er Danmarks nye vidensportal, hvor rutinerede eksperter, foredragsholdere og forfattere indenfor mange videnstunge emner som Ledelse og Børn deler professionelt producerede læringsvideoer. Kurserne kan købes enkeltvis eller man kan tegne et abonnement og få adgang til alt nuværende og kommende indhold på siden. Akkurat som på streamingtjenester som Netflix og HBO – bare med danske eksperters viden til privat eller professionelt brug.

Bliv medlem og få adgang til ny viden og inspiration helt ned til 279 kr. allerede i dag! Klik her og meld dig til.

Tilmeld dig fageksperter.dk nyhedsmail

Relaterede indlæg

Bliv medlem og få adgang til alle videoer idag!