Kurt Klaudi Klausen: Tre afgørende forhold ved succesfuld decentralisering

Decentralisering kræver, at man fra centralt hold har tillid til, at man kan overlade ansvaret til andre. Det er der imidlertid al mulig grund til at have tillid til i et land som Danmark, hvor vi generelt set har ikke blot loyale decentrale ledere og medarbejdere, men også kompetente ledere og medarbejdere, som godt ved, hvad der skal til, og hvad der virker i situationen.
Tre forhold skal være på plads for at det kan lade sig gøre. De drejer sig om mål og rammer. Det afgørende for at kunne decentralisere ansvar og beslutningstagning til lavere niveauer af ledere og medarbejdere er:

Kurt Klaudi Klausen: Tre afgørende forhold ved succesfuld decentralisering Read More »