Decentralisering og Verden vendt på hovedet

Decentralisering kræver, at man fra centralt hold har tillid til, at man kan overlade ansvaret til andre. Det er der imidlertid al mulig grund til at have tillid til i et land som Danmark, hvor vi generelt set har ikke blot loyale decentrale ledere og medarbejdere, men også kompetente ledere og medarbejdere, som godt ved, hvad der skal til, og hvad der virker i situationen.

Tre forhold skal være på plads for at det kan lade sig gøre:

Decentralisering og Verden vendt på hovedet Read More »