Børns Livsduelighed

Når børn og unge mennesker søger at finde fodfæstet som selvstændige og succesfulde borgere i en verden der konstant forandrer sig, er de nødt til at have de nødvendige færdigheder og kompetencer til at nå deres mål på en måde, der tjener dem selv og det store fællesskab. De skal kunne indgå i relationelle forhold og have modet og lysten til at gå efter deres mål, også i selvom de møder modgang og set-backs. Derfor et tumlingen en god metafor for begrebet livsduelighed. At ”du i livet” kræver grundlæggende en positiv selvforståelse. Der består af både: Selvværd, selvtillid og selvkontrol.

Børns Livsduelighed Read More »