Børn med særlige omstændigheder

Børn og unge er ikke problemet. De viser problemet.

Oplægget flytter fokus fra blot at se symptomer som karakteristika til at skabe rum for det, Søren Hertz kalder en transkontekstuel bevægelse, hvor der i kraft af vores deltagelse kan opstå ny mening, der rækker langt ud over de historier, som ofte har vokset sig stærke. Det er et antropologisk perspektiv båret af ”Børn er ikke problemet. De viser problemet”.

Når børn og unge lyver

På videokurset vil Janne Østergaard Hagelquist beskrive hvorfor børn og unge lyver og hvordan man kan fastholde nysgerrigheden og omsorgen for dem, samtidig med at man støtter dem til at udvikle andre mestringsstrategier end at lyve. Først vil der først være en gennemgang af de fire mest almindelige former for løgne. Derefter vil der være en forklaring på hvorfor børn og unge lyver.

Det dobbelte blik

”Det dobbelte blik” handler om at se styrkerne i det særlige (og umiddelbart bekymrende/udfordrende) hos børn og unge i udsatte positioner.

Det tager afsæt i erkendelsen af, at selvom børn og unge i udsatte positioner ofte afviger fra, hvad vi opfatter som normalt og hensigtsmæssigt, så kan deres ’særlighed’ indeholde styrke- og ressourcepotential – som dog alt for ofte overses og ikke gives udviklingsmulighed.

Bliv medlem og få adgang til alle videoer idag!