Sanseintegration

Børn med utilstrækkelig sanseintegration og de udfordringer, der følger

Foredraget har fokus på hvordan og hvorfor børn, der har udfordringer med at tolke, tolerere og handle på sensoriske stimuli kan være svære at forstå.
Med konkrete eksempler beskrives det, hvordan det kan se ud, når børn reagerer med lav tolerance eller høj tolerence overfor sensoriske stimuli. Ligesom det beskrives, hvad forsinkede reaktioner på sensoriske stimuli kan medføre af uro og manglende trivel hos børn.

Sanseintegration og dens betydning for børn og unge

Foredraget har fokus på sanseintegration, sensorisk bearbejdning og sansemotorik.

I foredraget er der fokus på alle 8 sensesystemer og det vil fremgå, hvordan og hvorfor, vi hver især har vores helt egne måde at opfatte, tolke og forholde os til disse sensoriske stimuli.

Bliv medlem og få adgang til alle videoer idag!