Tilknytning

Når tilknytningen glemmes i vores institutionssamfund

Dette foredrag handler om de udfordringer, det skaber for vores børn og forbindelsen mellem dem og os, når børn kommer i daginstitution i en meget tidlig alder, og i mange timer om dagen. For hvordan gør vi børn trygge, når de er adskilt fra dem, deres tryghed afhænger af i mange timer om dagen, fem dage om ugen?
Er det overhovedet en god ide at udsætte børn og forældre for tidlig adskillelse?

Børn og unge er ikke problemet. De viser problemet.

Oplægget flytter fokus fra blot at se symptomer som karakteristika til at skabe rum for det, Søren Hertz kalder en transkontekstuel bevægelse, hvor der i kraft af vores deltagelse kan opstå ny mening, der rækker langt ud over de historier, som ofte har vokset sig stærke. Det er et antropologisk perspektiv båret af ”Børn er ikke problemet. De viser problemet”.

Bliv medlem og få adgang til alle videoer idag!