Etik og moral

Videnskabsteori 4: Moral og etik

Moral og etik bliver ofte temaer i videnskabsteoretiske og metodiske diskussioner. I dette foredrag gennemgår filosof Anders Fogh Jensen forskellen på moral og etik når disse begreber defineres. I foredraget udsondres det mulige, det lovlige, det moralske og det etiske fra hinanden og bliver bundet sammen med de øvrige foredrag og virkelighedens firfoldighed.

Videnskabsteori 4: Moral og etik Read More »

Sjælen, troen, håbet og følelserne i organisationer

Den der på en ordentlig måde taler til følelserne, taler til sjælen, nærer troen på og vækker håbet om en bedre fremtid. Følelserne er jo sjælens spejl og rummer underretninger fra det organisatoriske ubevidste, om at der er noget alvorligt på spil. Hvis det organisatoriske DNA anfægtes og følelserne bliver store må de adresseres ved at søge dialog og meningsskabelse, så troen på betydningen og nødvendigheden af det, der gøres kan genetableres og håbet om en bedre fremtid vækkes.

Sjælen, troen, håbet og følelserne i organisationer Read More »

Om dyder og dannelse i moderne lederskab

Den ekspressive organisation lever så at sige af, at ledere evner at manøvrere og kommunikere imellem flertydighed og dilemmaer.

Dannelse er også en forudsætning for at kunne have det følelsesmæssige, intellektuelle og åndelige overskud, der skal til for at hvile i sig selv, og for at have viljen og evnen til at dele magten, dvs. til at invitere andre ind i sit ledelsesrum. Dannelse bliver dermed en forudsætning for at kunne involvere og delegere.

Om dyder og dannelse i moderne lederskab Read More »

Bliv medlem og få adgang til alle videoer idag!