Foredrag

Ledelse baseret på relationer

Ledelse baseret på relationer er evnen til at skabe rammerne og nå målene, men også at fange medarbejdernes opmærksomhed, så der skabes en fælles mening og retning og ikke mindst, at sikre sig en personlig relation der bygger på gensidighed og respekt. Relationerne er afgørende for, hvordan din virksomhed eller din organisation løfter opgaven.

Ledelse baseret på relationer Read More »

Videnskabsteori 4: Moral og etik

Moral og etik bliver ofte temaer i videnskabsteoretiske og metodiske diskussioner. I dette foredrag gennemgår filosof Anders Fogh Jensen forskellen på moral og etik når disse begreber defineres. I foredraget udsondres det mulige, det lovlige, det moralske og det etiske fra hinanden og bliver bundet sammen med de øvrige foredrag og virkelighedens firfoldighed.

Videnskabsteori 4: Moral og etik Read More »

Sjælen, troen, håbet og følelserne i organisationer

Den der på en ordentlig måde taler til følelserne, taler til sjælen, nærer troen på og vækker håbet om en bedre fremtid. Følelserne er jo sjælens spejl og rummer underretninger fra det organisatoriske ubevidste, om at der er noget alvorligt på spil. Hvis det organisatoriske DNA anfægtes og følelserne bliver store må de adresseres ved at søge dialog og meningsskabelse, så troen på betydningen og nødvendigheden af det, der gøres kan genetableres og håbet om en bedre fremtid vækkes.

Sjælen, troen, håbet og følelserne i organisationer Read More »

Inddragelse af børn og unge – hvorfor og hvordan?

Foredraget kan bruges af den faglige ledelse som afsæt for refleksioner, beslutning og planlægning af, om og hvordan man vil sætte ind i forhold til arbejdet med inddragelse af børns og unges perspektiver, såvel som et afsæt for præsentation heraf for politikere, bestyrelser og lignende. Ligeledes kan det bruges som ’startskud’, når en institution eller personalegruppe skal i gang med/videreudvikle deres inddragelsespraksis.

Inddragelse af børn og unge – hvorfor og hvordan? Read More »

Børns Livsduelighed

Når børn og unge mennesker søger at finde fodfæstet som selvstændige og succesfulde borgere i en verden der konstant forandrer sig, er de nødt til at have de nødvendige færdigheder og kompetencer til at nå deres mål på en måde, der tjener dem selv og det store fællesskab. De skal kunne indgå i relationelle forhold og have modet og lysten til at gå efter deres mål, også i selvom de møder modgang og set-backs. Derfor et tumlingen en god metafor for begrebet livsduelighed. At ”du i livet” kræver grundlæggende en positiv selvforståelse. Der består af både: Selvværd, selvtillid og selvkontrol.

Børns Livsduelighed Read More »

Bliv medlem og få adgang til alle videoer idag!